KORUYUCU HEKİMLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Gülay SAİN GÜVEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Banu ÇAKIR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ebru ÇELİBİOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Ali ŞENDUR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet FİSUNOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi